C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Вътрешни правила за плащане чрез ПОС терминали на държавни такси, депозити за вещи лица, свидетели и наложени със съдебни актове глоби по сметки на Районен съд - Радомир

Вътрешни правила на за случайно разпределение на делата в Районен съд - Радомир

Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове, постановени от съдиите в Районен съд - Радомир

Вътрешни правила за избор на съдебните заседатели в районен съд – Радомир, организацията на работата им, начина на определяне и изплащане на техните възнаграждения

Етичен кодекс на българските магистрати

Етичен кодекс на съдебните служители

Правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Районен съд - Радомир

Правилник за вътрешния трудов ред

Медийна стратегия-правила за работа с медиите в Районен съд – Радомир

Правила за подбор, назначаване, повишаване в длъжност и подобряване на професионалната квалификация на съдебни служители в Районен съд - Радомир

Медиацията – ефективен механизъм за извънсъдебно решаване на споровете

Вътрешни правила за избор на съдебните заседатели в районен съд Радомир, организацията на работата им, начина на определяне и изплащане на техните възнаграждения

Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4 и сл .от ГПК

Организация на работа в Районен съд - Радомир

Правила за изплащане възнаграждения и разходи на свидетели

Вътрешни правила за събиране на съдебни вземания в Районен съд - Радомир

Вътрешни правила за използването на информацията и компютърното оборудване в Районен съд - Радомир

Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани в Районен съд - Радомир

Вътрешни правила за заместване на отсъстващ магистрат в Районен съд – Радомир

Вътрешни правила за определяне и изплащане на възнаграждения и разходи за командировки на съдебни преводачи в районен съд – Радомир

Вътрешни правила, регламентиращи дейността на съдебно изпълнителна служба при районен съд – Радомир

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация