C C C C A+ A A- X

Електронно свидетелство за съдимост

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

С изменение в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, считано от 15 февруари 2013 г., гражданите на Република България, които не са осъждани и нямат наложени административни наказания по чл. 78а от НК, имат право да заявяват и да получават електронно свидетелство за съдимост.

Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието. За да се възползвате от тази услуга, трябва да попълните Заявление по образец, публикувано на интернет страницата на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който Ви се предоставя след като заявите услугата, и да притежавате квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с който се подписва заявлението.

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител. То ще може да се използва многократно в рамките на неговата валидност и ще е достъпно чрез уникален код на интернет страницата на Министерство на правосъдието.

Дължимата държавна такса за издаване на електронно свидетелство за съдимост е в размер на 3 лева по посочена сметка на Министерство на правосъдието.

Заявленията за издаване на електронно свидетелство за съдимост, както и информацията, свързана с тази услуга, са достъпни на специализираната интернет страница на Министерство на правосъдието - https://cs.mjs.bg/.

От Районен съд - Радомир

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация