C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Уважаеми граждани,

В тази секция на интернет-страницата се намират примерни образци на документи, които се подават до Районния съд. За Ваше улеснение можете да ги запазите, да ги попълните на домашния си компютър, и след това да ги подадете до съда.

Заявление за връщане на документи приложени по дело
Заявление за заверен препис от съдебен акт по гражданско дело
Заявление за незаверен препис от съдебен акт по гражданско дело
Заявление за заверен препис от съдебен акт по наказателно дело
Заявление за незаверен препис от съдебен акт по наказателно дело
Заявление за прилагане на искани документи по дело
Заявление за свидетелство за съдимост
Заявление за сключване на граждански брак на непълнолетно лице
Заявление за удостоверение за заведено дело
Заявление за удостоверение за прекратен брак
Заявление за теглене на детски влог за малолетни лица
Заявление за теглене на детски влог за непълнолетни деца
Заявление за разрешение на сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни
Заявление за разрешение на сключване на сделки с имоти, собственост на непълнолетни
Заявление за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти
Заявление за освобождаване от съдебни такси
Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние
Заявление за вписване на отказ от наследство
Декларация за отказ от наследство
Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК
Възражение срещу Заповед за изпълнение-чл.414 ГПК
Възражение срещу Заповед за изпълнение-чл.414а ГПК
Заявление за издаване на удостоверение за издръжка
Заявление за издаване на удостоверение от непълнолетен за издръжка
Декларация по чл.43, ал.5 ЗДДФЛ
Декларация по чл.136, ал.2 от ПАС
Декларация по чл.137, ал.2 от ПАС

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация