C C C C A+ A A- X

Обяви и конкурси

Препис-извлечение от Протокол № 4 - класиране за длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" в Районен съд – Радомир

Препис-извлечение от Протокол № 3 за проведен конкурс за длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" в Районен съд – Радомир

Протокол №1 за допускане до участие  и Протокол №2 за Регламент за провеждане на конкурс за длъжността " СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" в Районен съд - Радомир

Обява за една свободна щатна бройка за длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" в Районен съд – Радомир

П Р О Т О К О Л от заседание на комисията по провеждане на конкурса за една щатна бройка за длъжността ,,Главен счетоводител” в Районен съд – Радомир /препис – извлечение/

Препис-извлечение от Протокол № 3 за проведен конкурс за длъжността "Призовкар"

Протокол №1 за допускане до участие  и Протокол №2 за Регламент за провеждане на конкурс за длъжността " ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" в Районен съд - Радомир

Протокол №1 за допускане до участие  и Протокол №2 за Регламент за провеждане на конкурс за длъжността " ПРИЗОВКАР" в Районен съд - Радомир

Обява за една свободна щатна бройка за длъжността „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" в Районен съд – Радомир

Обява за една свободна щатна бройка за длъжността „ПРИЗОВКАР" в Районен съд – Радомир

 Декларация по чл.340а, ал.1 от ЗСВ, във връзка с чл.136 ПАС

Декларация по чл.340а, ал.2 от ЗСВ, във връзка с чл.137, ал.2 от ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата, във връзка с чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

Декларация-съгласие, за обработка на лични данни съгласно Регламент /ЕС/2016/679

Заявление за участие в конкурс

Закон за съдебната власт

Правилник за администрацията в съдилищата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация