C C C C A+ A A- X

Съдии

РЪКОВОДСТВО

Работно време

  • Свободният прием на Председателя на съда е всеки петък на всяка втора и четвърта седмица от месеца от 10:00 ч. до 11:00 ч.
Председателят на районния съд осъществява общо организационно и административно ръководство на районния съд, като: - представлява съда като юридическо лице и орган на съдебната власт; - организира работата на съдиите и съдебните заседатели; - свиква и ръководи общото събрание на съда; - участва в съдебни заседания при спазване на случайния подбор при разпределението на делата; - предлага на общото събрание разпределението на съдиите по отделения, когато има такива; - определя по предложение на общото събрание председателите на отделения, когато има такива, за срок 5 години; - ръководи и контролира работата на бюрото за съдимост към съда, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните помощници; - назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби; - други дейности, съгласно закона.

Ивета Павлова Такова

Председател

2400 гр. Радомир , обл. Перник, ул. Кирил и Методий № 22, етаж 2

тел: +359 (777) 8 40 20

radomir-rs@justice.bg

НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

Антон Рангелов Игнатов

Съдия II-ри състав

2400 гр. Радомир , обл. Перник, ул. Кирил и Методий № 22, етаж 2

radomir-rs@justice.bg

Ивета Павлова Такова

Съдия I-ви състав

2400 гр. Радомир , обл. Перник, ул. Кирил и Методий № 22, етаж 2

radomir-rs@justice.bg

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

Росен Пламенов Александров

Съдия IV-ти състав

2400 гр. Радомир , обл. Перник, ул. Кирил и Методий № 22, етаж 2

radomir-rs@justice.bg

Татяна Иванова Тодорова

Съдия III-ти състав

2400 гр. Радомир , обл. Перник, ул. Кирил и Методий № 22, етаж 2

radomir-rs@justice.bg

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Работно време

  • Работно време с граждани: от 10 ч. до 15 ч. без прекъсване.
  • Справки на тел. +359 (777) 8 06 04

Ирина Пенчева Стоичкова

Съдия по вписвания

2400 гр. Радомир , обл. Перник, ул. Кирил и Методий № 22, Етаж 1; кабинет 103

тел: +359 (777) 8 40 48

radomir-rs@justice.bg

Служба по вписванията

2400 гр. Радомир , обл. Перник, ул. Кирил и Методий № 22, Етаж 1; кабинет 102

тел: +359 (777) 8 06 04

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Десислава Георгиева Дамянова

Държавен съдебен изпълнител

2400 гр. Радомир , обл. Перник, ул. Кирил и Методий № 22, Етаж 1; кабинет 101

тел: +359 (777) 8 40 49

dsi_radomir@abv.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация